De  SLS-Toertocht en Holland Herfst Tocht (HHT) worden verreden volgens het bol-pijl systeem met routebeschrijving.
–  De afstanden van schets tot schets worden in meters aangegeven (zie A).
–  De totaal afstand per traject wordt doorlopend aangegeven (zie B).
–  De schetsen per route-dag zijn doorlopend genummerd (zie C).

VOORBEELD :

A
1,300
B
23,500
   ReglementPijl
`Dorpsstraat´
ri. Utrecht 12
C
 

23

Het bolletje stelt uw auto voor, het pijltje geeft de richting aan waarin u dient te rijden.
Deze richtingsverandering doet u op het moment dat u de juiste afstand in km’s (of per schets in meters of mijlen) heeft gereden.
–  De eerste kolom geeft het aantal meters aan, gerekend vanaf de vorige schets
    (in dit voorbeeld: 1300 meter).
–  In de tweede kolom vindt u de tot nu toe gereden (kilo-)meters
    (in dit voorbeeld: 23 kilometers en 500 meter).
–  In de derde kolom vindt u de getekende situatieschets
    (in dit voorbeeld: bij de kruising met een voorrangsbord naar rechts).
–  In de vierde kolom staat een nadere verklaring en een eventuele verwijzing naar bezienswaardige
    punten (in dit voorbeeld: staat er een wegwijzer richting Utrecht 12. De in te rijden straat is de
`Dorpsstraat´
. Als de straatnaam tussen haakjes
 staat wil dit zeggen dat de naam op de situatie niet te
lezen is).
–  In de laatste kolom staat het schetsnummer.

Indien er geen routeopdracht is dient u de doorgaande route te volgen.

(d.w.z. bij verschillend wegdek, het tot nu toe gevolgde wegdek blijven volgen). Onverharde wegen alleen inrijden indien dit in de route aangegeven staat. In Duitsland komt u nog al eens het bord met de tekst: “anlieger frei” tegen. Deze wegen rijden wij op de SLS-Toertocht route niet in, tenzij dit in het routeboek vermeld staat. De tussenafstanden genoemd in de tekstkolom (zoals: ‘na 600 meter rechts: uitzicht’) beïnvloeden de afstand van schets tot schets niet.

Aan de starttafel liggen omrekenlijsten met de afstanden van meters naar mijlen.

TAUTO VRAGEN:
Het tauto formulier kan zijn in de vorm van meerkeuze vragen en is alleen geldig indien er per vraag niet meer dan 1 antwoord is aangekruist, dat wil zeggen: kruisje gezet door het juiste antwoord.
Tijdens de HHT laten we u bij de Meldings post het antwoord invullen om internet gebruik te minimaliseren. De sportiviteit is nu juist om alles op intuïtie, wat je mogelijk weet of zelfs bent tegengekomen in te vullen.

TAUTO FOTO`S:
Nieuw in de HHT is om een 3 tal foto`s bij diverse MP (Meldings Posten) op te hangen en de deelnemer deze in juiste volgorde te noteren op het antwoord blad. De foto`s zijn gemaakt tussen de vorige en huidige MP.

Hoewel is gestreefd naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het opstellen van de tautovragen, blijkt het in de praktijk niet mogelijk de vragen absoluut eenduidig te formuleren. Wij gaan ervan uit dat de deel­nemers voldoende gevoel voor humor hebben en accepteren dat tegen de uitleg van de vragen geen beroep mogelijk is.

Kortom: De uitzetter heeft altijd gelijk, 
                  ook al heeft hij toevallig eens ongelijk.

OMRIJ-CLAUSULE.
Indien de route, door welke oorzaak dan ook, niet bereden kan worden (wegopbreking, kermis o.i.d.) zal een omrij-route met SAR-pijlen aangegeven worden. De omrij-route is beëindigd, als u 2 naast elkaar naar beneden wij­zende SAR-pijlen met daarop een nummer (en evt. nadere tekst) tegenkomt. Dit nummer verwijst naar de schets waarmee u de oorspronkelijke route kunt vervolgen. Daarna dient u uw totaalafstanden aan te passen. Een model van de SAR-pijl staat afgebeeld op de pagina met afkortingen en is altijd te vinden aan de starttafel en op deze site.

SAR pijl